دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه علامه وروردی ۸۹

کارشناسان ارشد و کارشناسان رشته مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی دانشگاه علامه طباطبایی

اعتراض عمومی به نمره آمار

با توجه به اینکه تعداد قابل توجهی از برادران و خواهران از درس آمار نمره زیر 10 آورده اند . برنامه ای برا ین شد تا کلیه افرادی که نسبت به نمره خود اعتراض دارند روز شنبه به دانشگاه مراجعه کرده و یک اعتراض عمومی را اعلام کنیم. 

1: چنانچه فردی با استاد تماس تلفنی داشته است ، ما را مطلع کند. تا در برنامه ریزی آتی مذاکرات لحاظ کنیم.

2: افرادیکه نمره کم تر از 12 یا 10 گرفته اند اعلام کنند ما را مطلع کنند تا هماهنگ باشیم. 

3: چنانچه در آیین نامه دانشگاه فرم اعتراض وجود داشته باشد این فرم در روز شنبه 16 بهمن توسط معترضین تکمیل خواهد شد. 

4: چنانچه فردی نمی تواند در روز مذکور به دانشگاه بیاید که حتماً سعی کند بیاید ، ما سعی می کنیم از طرف امضا کنیم . لیکن چنانچه امضای از طرف را قبول نکردند فرم اعتراض را بر روی اینترنت قرار خواهیم داد. 

تاریخ ارسال: دوشنبه 11 بهمن 1389 ساعت 11:17 | نویسنده: - | چاپ مطلب 28 نظر