دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه علامه وروردی ۸۹

کارشناسان ارشد و کارشناسان رشته مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی دانشگاه علامه طباطبایی

دانشگاه از روز 5 م بازگشایی میشود.

دانشکده که از روز 12م در حالت نیمه تعطیل بوده است. از روز 5 م بازگشایی میشود و مراجعین می توانند به دانشکده تردد کنند.

به نقل از آقای قزل

تاریخ ارسال: جمعه 4 شهریور 1390 ساعت 22:47 | نویسنده: - | چاپ مطلب 0 نظر