دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه علامه وروردی ۸۹

کارشناسان ارشد و کارشناسان رشته مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی دانشگاه علامه طباطبایی

اولین روز درسی ترم سوم

1- استاد طاهر پور مدرس درس روش تحقیق پیش نیاز به مدت چهار ساعت بر صندلی اتاق اساتید تکیه زد اما مشتری نداشت.

2- استاد دکتر بودلایی تلفنی اطلاع دادند که برای تدریس درس برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی نخواهند آمد. به گفته مسول کلاسها جبرانی این کلاس برگذار خواهد شد.

3- استاد دکتر عباس زادگان در ساعت 3 ونیم در دانشکده حاضر بودند و درس بررسی مسائل مدیریت دولتی توسط این استاد مجرب برگذار گردید.

کتاب منبع معرفی شده مباحث ویژه مدیریت دولتی دکتر مقیمی می باشد که از جانب استاد یک کتاب ناکافی و ضعیف برای این درس شناحته می شود. به همین ترتیب ایشان جهت تکمیل و غنی سازی بحث مسائل مدیریت دولتی مباحث و مقالات بیشتری را در کلاس ارائه می کنند.


از جمله مباحث مطرح شده در این جلسه :

تعریف سیستم ، تعریف مدیریت ، محیط استاتیک و پویا ، چهار نوع استراتژی شامل سازگاری تدافعی تهاجمی تعاملی (از مقاله دکتر الوانی) ، محیط نزدیک محیط دور ، اخلاقیات و تعهد سازمانی ، تعریف مسئله عمومی  public problem ، مدل پلی است بین تئوری و عمل ، مراحل طراحی یک مدل و حل مسئله (مشابه با مباحث درس خط مشی گذاری است)، کنترول پیش نگراستاد عباس زادگان 16 عنوان مقاله را جهت تالیف مقاله (مروری یا پژوهشی)  را اعلام کردند، که دانشجویان در گروه های دو نفری باید این فعالیت تالیف مقاله را انجام دهند. حضور فعال در کلاس و تالیف این مقاله در نمره پایان ترم تأثیر دارد و اگر کسی فقط کتاب را بخواند امکان دارد در پاس کردن این درس ناکام بماند. استاد عباس زادگان چندین بار تاکید کردند که در نگارش مقاله به دانشجو کمک خواهند کرد.

عناوین این مقالات پیشنهادی و آدرس ایمیل استاد در صفحه اطلاعات درس بررسی مسائل مدیریت د قرار خواهد گرفت. از اینجا download کنید.

تاریخ ارسال: یکشنبه 27 شهریور 1390 ساعت 23:37 | نویسنده: - | چاپ مطلب 7 نظر