دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه علامه وروردی ۸۹

کارشناسان ارشد و کارشناسان رشته مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی دانشگاه علامه طباطبایی

اولویت های پژوهشی پالایشگاه تهران در حوزه منابع انسانی

اولویت های پژوهشی پالایشگاه تهران در حوزه مدیریت منابع انسانی
-    طراحی الگوی یا سنجش اثر بخش آموزش-    بررسی مسائل انگیزشی در حوزه آموزش-    مطالعه تطبیقی و بهینه کاوی دوره های آموزش حین خدمت-    بررسی تاثیر آموزش بر عملکرد فردی-    بررسی تکنیکهای مختلف آموزش مدیران-    مدیریت استرس-    مدیریت انگیزش-    عوامل موثر بر فرسودگی شغلی کارکنان عملیاتی-    عوامل موثر بر کیفیت زندگی کاری-    سیستم اطلاعاتی مدیریت منابع انسانی-    چالشهای خصوصی سازی پالایشگاه در حوزه منابع انسانی-    تاثیر خصوصی سازی پالایشگاه بر ساختار سازمانی-    مدل مدیریت عملکرد کارکنان، واحدها، سازمان-    مدل انتخاب و ارتقاء مدیران و کارکنان-    مستند سازی تجارب-    رضایت شغلی کارکنان-    طراحی محتوای پرتال پالایشگاه در حوزه منابع انسانی-    ارزیابی عملکرد کارکنان-    مدیریت استعداد-    شایسته سالاری-    کار تیمی-    فرهنگ سازمانی-    نیاز سنجی آموزشی-    تحلیل وظایف مدیریت منابع انسانی در پالایشگاه-    کارت امتیازی منابع انسانی
ارسال شده توسط استاد بودلایی از طریق آقای قزل
تاریخ ارسال: دوشنبه 25 مهر 1390 ساعت 20:33 | نویسنده: - | چاپ مطلب 6 نظر