دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه علامه وروردی ۸۹

کارشناسان ارشد و کارشناسان رشته مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی دانشگاه علامه طباطبایی

سمینار آموزش محور 1و 2


عناوین مقالات انتخابی جهت درس سمینار 1و 2 آموزش محور

آخرین ویرایش در 1دی

 

موضوعات

اسامی

مطالعه تطبیقی دولت الکترونیک

ژاژیانی

بررسی نظام دور کاری در مدیریت ایران

(مزایا و معایب ، موانع وآسیب ها ی پیشرو)

کریمی کلایه

مکانیزیم های پیاده سازی جهاد اقتصادی

بهاءالدینی

نقش دولت در کارآفرینی یا بررسی موانع کارآفرینی در ایران

بهرامی

برون سپاری مزایا و معایب آن در سازمانها

کریمی نیا

جهانی شدن و اثر آن بر منابع انسانی

بررسی رابطه مدیریت با کارآفرینی در پارک علم و فناوری

یا نقش کارآفرین در پارک علم و فناوری

زهرایی

کوچک سازی و بررسی سیاست های مربوط به کوچک سازی در ایران

غلامی

بررسی رابطه میان رضایت شغلی و رفتار شهروندی سازمانی

بلوچ

نقش سرمایه اجتماعی در شکل گیری سرمایه فکری

 خاتمی

مسئولیت اجتماعی

شاهولایتی

مسئولیت اجتماعی

 عظیمی

بررسی فرایندهای مدیریتی در یک رسانه

 شاه کرمی

بهره وری در نحوه کارمندیابی در سامانهای دولتیو ترجمه

 آرش عبدی

ارزیابی فرهنگ سازمانی

 عزیزی

بیمه الکترونیکی: چالش ها فرصت ها و راهکارها

 باقری

پاسخگویی در بخش دولتی و خصوصی

 بهرام حیدری

Does the adoption of new technology boost productive efficiency in the public sector? The case of ICUs system

 محمدیان

  ترجمه مقاله ارسالی توسط خود استاد مریم حسین نیا
ترجمه مقاله -- مرور و ارزیابی تأثیر عوامل محیطی سجاد حیدری
بررسی موانع و چالش های شایسته سالاریو رائه راهکار هایی برای بهبود آن در ارگان های دولتی اسداللهی طهرانی
بررسی علل فساد اداری با استفاده ار مدل سه شاخگی مرحوم میرزایی روحانی
کارافرینی سازمانی حمیدی نژاد
(نقش) نیروی انسانی خلاق ، پیش شرط تحقق نظام اداری کارآمد  میرحسین آقاجانی
کارآفرینی سازمانیحامد حمیدی نژاد

ادامه


لیست اصلاح شده  منابع آزمون کتبی درس سمینار 1و2 :

1- افق های نو در مدیریت دولتی  فصل 11 کتاب گفتارهایی  دکتر الوانی و دانایی فر ( انتشارات صفار)

2- فصل 1و 2 و 3 کتاب مدیریت فراملیتی و جهانی ، دکتر شمس السادات زاهدی ، سمت

3- مباحث مدیریت دولتی نوین شامل

    الف ) فصل پنجم کتاب چالشهای مدیریت دولتی

   ب ) مقاله تنگناهای مدیریت دولتی نوین ، پیک نور ، سال سوم ، شماره 3 ، 1379 ، آن لاین در SID

4- مقاله چالشهای مدیریت دولتی در عصر جهانی شدن ، نشریه علمی ترویجی مدیریت توسعه ، موسسه تحقیقات نیرو

از کتاب دنهارت نمی اید

از مقاله دولت مدیریت نمی آید

از منشور اخلاقیات نمی آید
کتاب ها و مقالا ت مربوط به درس سمینار در مدیریت(1) و (2) گروه آموزش محور

1- دولت مدیریت و مدیریت دولتی / فصلنامه کاربردی مدیریت 47/ دکتر سیدمهدی الوانی دریاقت بصورت tif


2- منشور اخلاقیات سازمانی در کلام مولا علی علیه السلام / نشریه مدیریت دولتی شماره49 نگارش توسط سیدمهدی الوانی  دریافت بصورت tif


3- چالشهای مدیریت دولتی در عصر جهانی شدن / مدیریت وتوسعه 79 / نگارش سیدمهدی الوانی دریافت بصورت tif


4- ضرورت تدوین منشور اخلاقیات سازمانی / نشریه تحول اداری 19 / نگارش دکتر سیدمهدی الوانی دریافت بصورت tif


4- لینک دریافت از پورتال علوم انسانی بصورت pdf


فایلهای فوق از نرم افزار نمایه واقع در رایانه های کتابخانه دانشکده دریافت شده است. و ربطی به فایلهایی که قرار است استاد خسروی بفرستد ندارد.


کتابهای منبع مربوط به به درس سمینار 1 و 2 آموزش محور

1- چالش های مدیریت دولت در ایران  دکتر حسن دانایی فر / انتشارات سمت

2- مدیریت فراملیتی و جهانی: نگرش تطبیقی / دکتر شمس السادات زاهدی


این کتاب در بازار بسیار فراوان است و در کتاب فروشی های پیام نور نیز موجود می باشد.


3- گفتارهایی در فلسفه تئوری های سازمان دولتی/ دکتر دانایی فر و سیدمهدی الوانی/ انتشارات صفار


لینک به خلاصه فصل اول از اینجا


لینک به خلاصه فصل هفتم از اینجاعکس روی جلد چاپ جدید متفاوت می باشد. قیمت چاپ جدید 5500


به نقل بعضی سایتها این کتاب از منابع آزمون دکترا نیز می باشد.

این کتاب کمی نایاب است.