دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه علامه وروردی ۸۹

کارشناسان ارشد و کارشناسان رشته مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی دانشگاه علامه طباطبایی

لینک های مفید اختصاصی برای دانشجویان نیمه حضوری

لینک به کاغذ  پروپوزال pdf 

لینک بر  کاغذ طرح پایان نامه و استادان مشاور pdf 

 

لینک به منابع درسی