دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه علامه وروردی ۸۹

کارشناسان ارشد و کارشناسان رشته مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی دانشگاه علامه طباطبایی

گونه های استراتژی در سازمان براسای SRP و هماهنگی افقی درونی

گونه های استراتژی در سازمان براساس SRP و نقاط مرجع استراتژیک :PDF

تهیه و تنظیم توسط آقای قزل  با اصلاحات و اضافات استخراج شده از رساله خانم فیاض

تاریخ ارسال: دوشنبه 5 دی 1390 ساعت 19:41 | نویسنده: - | چاپ مطلب 2 نظر